Vandskade – Akut udrykning København/Sjælland

 

Hos Skadeservice.nu, har vi kompetente medarbejdere og effektivt udstyr til at imødegå enhver akut vandskade – omgående!  Ring på: 70 70 13 02, og vi sidder klar til at betjene dig.

 

Vi rykker omgående ud 24/7 ved akutte vandskader i København/Sjælland

Hos Skadeservice.nu er vi klar 24 timer i døgnet. Ring på telefon: 70 70 13 02, og vi er klar til at betjene dig. Vi udfører alle opgaver i forbindelse med vandskade og vi påtager den den fulde opgave for at begrænse vandskaden. Vi har hurtigt mandskab klar på stedet til at stoppe vandskaden og minimere følgeskaderne. Vi sørger vor opsugning af vand og opstilling af affugter samt rengøring og oprydning.

 

 

Efterfølgende opfølgning på vandskaden

Vores fugttekniker kan akut besigtige skaden og udarbejde en fugtrapport, hvori der er beskrevet årsagen til skaden, samt forslag til udbedring og behovet for affugtning samt han kan give jer et tilbud på evt. nedrivning og skimmelsanering m.m. Vi ved hvor vigtigt det er at få den rigtige skadeservice fra start, så du ikke kommer til at få problemer med skimmelsvamp og andre følgeskader, fordi den valgte håndtering af skadeservice var forkert.

 

Kontakt os vedrørende vandskade

   

  Vi varetager alle detaljer ifm. din vandskade

  Uanset om du er privat eller fra et firma, har du brug for professionel støtte – også ift. myndigheder og forsikring. Vi sørger for fotodokumentation og beskrivelser, så vandskaden kan blive behandlet korrekt. Efterfølgende opstiller vi affugtere og fugtmålere, og sørger for løbende tilsyn.

   

  Vi hjælper ved alle former for vandskader

  Vores erfarne og dygtige medarbejdere begrænser vandskaden og vi sørger for opsugningen af vandet. Skade vil blive behandlet korrekt og professionel. En vandskade kan opstå på grund af mange forskellige årsager, det kan være i forbindelse med et skybrud, rørbrud, stoppet afløb, eller en vandskade fra din overbo. Vi sørger for at mindske skaden ved hurtig udrykning.